Zaproszenie do udziału w badaniu naukowym

 

Administracja Osiedla im. Kopernika informuje, że Klinika Gastroenterologii Dziecięcej i Chorób Metabolicznych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu zaprasza do uczestnictwa w badaniu naukowym:

„Aktywność fizyczna wystarczająca dla zachowania funkcji poznawczych przy wsparciu technologii mobilnych: nowe paradygmaty w zdrowiu publicznym”

finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu Opus 14.Badanie ma na celu sprawdzenie, czy aktywność fizyczna może wpływać na zahamowanie procesów związanych ze starzeniem mózgu. W badaniu naukowym mogą wziąć udział kobiety i mężczyźni w wieku 50-70 lat posiadający telefon dotykowy (smartfon).


Pełen opis realizowanego projektu znajduje się tutaj: http://pedgastro.ump.edu.pl/aktualnosci/rekrutacja-do-badania