Get Adobe Flash player

KOMUNIKAT

 

D Y Ż U R Y

Członków Rady Osiedla im. M. Kopernika
pełnione są w pierwszy poniedziałek każdego miesiąca
w godz. 15.00 - 16.00
pod nr telefonu 61 64 74 260


PAŻDZIERNIK 2020 ROK


05 października 2020 r. - Przewodniczący Rady Osiedla

KOMUNIKAT

 

K O M U N I K A T


Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika informuje, że w dniu  
 23 września 2020 r. rozpocznie się dostawa ciepła na potrzeby
      centralnego ogrzewania ( początek sezonu grzewczego ).
KOMUNIKAT

 

KOMUNIKAT

Na terenie osiedla Mikołaja Kopernika wykonywana jest wymiana legalizacyjna
gazomierzy miechowych przez pracowników firmy PGK Paweł Kuffner na zlecenie
Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Każdy z monterów jest wyposażony
w identyfikator (legitymację) wydaną przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o.
Tożsamość montera i jego upoważnienie do dokonywania wymiany można zweryfikować
dzwoniąc pod oficjalny numer Pogotowia Gazowego (992).

 

Plan remontów Osiedla im. M. Kopernika na 2020 rok

plan remontow ow4 2020

Miejsca postojowe Grunwaldzka 224-226

 

Administracja Osiedla im. M. Kopernika

uprzejmie zawiadamia użytkowników miejsc postojowych

przy ul. Grunwaldzkiej 224-226, o wynikach przeprowadzonego postępowania przetargowego na świadczenie usług całodobowego dozoru hal garażowych. Komisja przetargowa z otrzymanych 12 ofert wybrała najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę:

KONSORCJUM Spółdzielnia „Dozór” w Gnieźnie

BIURO OCHRONY A-Z z Suchego Lasu.

W związku z powyższym opłata za dozór 1 m2 miejsca postojowego będzie wynosiła 5,28 zł netto/miesiąc.

Nowa stawka będzie obowiązywać od dnia 01.05.2019 r.

Szczegółowe zawiadomienie o wysokości opłat za miejsce postojowe otrzymacie Państwo do końca kwietnia 2019 r.

Ogłoszenie dot. Ochrony i Monitoringu hali garażowej

 

Administracja Osiedla im. Mikołaja Kopernika Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu

zaprasza do składania ofert na

 

Ochronę Fizyczną i Monitoring Wizyjny

 

pomieszczeń hali garażowej w podpiwniczeniu budynku położonego przy ul. Grunwaldzkiej 224-226 w Poznaniu. 

 

ogoszenie dot. ochrony hali garaowej        specyfikacja istotnych warunkw zamwienia hala garaowa

Światłowody w mieszkaniu

Administracja Osiedla im. M. Kopernika w Poznaniu przypomina, że każdy użytkownik lokalu mieszkalnego zobowiązany jest otrzymać pisemną zgodę tut. Administracji na podłączenie światłowodów do lokalu, w celu określenia sposobu przebiegu instalacji przez klatkę schodową.  

 

We wniosku należy podać numer telefonu kontaktowego i datę montażu ze stosownym wyprzedzeniem, w celu określenia bezpośrednio w dniu instalacji montażystom danego operatora sposobu instalacji przez tut. Dział Techniczny Administracji Osiedla im. M. Kopernika, ul. Galileusza 8 w Poznaniu.

Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu przekazuje poniżej

Członkom i Mieszkańcom Spółdzielni klauzule informacyjne o przetwarzaniu

danych osobowych.
Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją.
Nie wymaga ona kontaktowania się ze Spółdzielnią.

 

klauzule 

Informacja dot. centralnego ogrzewania

 
Informacja dotycząca okresu rozliczeniowego budynków z tytułu kosztów centralnego ogrzewania.

Czytaj więcej...