Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Godziny otwarcia

KASA
Wt. - Pt.          8:00-13:00
Przerwa         10:00-10:20
Poniedziałek  11:00-16:00
Przerwa         13:00-13:20
Dział Czynszów
Poniedziałek  09:00-17:00
Pozostałe dni 08:00-14:00
Dział Członkowski
Poniedziałek  10:00-17:00
Pozostałe dni 10:00-14:00

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 goap logo

Komunikat

W związku z panującym stanem epidemii COVID-19, w trosce o zdrowie mieszkańców, Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu przypomina, że w celu ograniczenia kontaktów bezpośrednich Biura Zarządu i Administracji Osiedli są nadal zamknięte dla interesantów.

 

Zaleca się zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw w drodze korespondencyjnej (pisemnie, telefonicznie lub e-mailowo).
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Telefonicznie: Sekretariat 61 6474204
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: 61 6474341-344 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Zespół Radców Prawnych: 61 6474307 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dział Czynszów: 61 6474358 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dział Spraw Pracowniczych: 61 6474310 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dział Techniczny: 61 6474311 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

W celu wyjaśnienia sprawy, która nie może być załatwiona w drodze porozumiewania się na odległość, jedynie wyjątkowo dopuszcza się możliwość bezpośredniego spotkania się interesanta z pracownikami poszczególnych działów Biura Zarządu Spółdzielni w Punkcie Obsługi Mieszkańców usytuowanym na parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 21.

 

Termin spotkania należy uzgodnić telefonicznie określając temat sprawy:
- sprawy członkowsko – mieszkaniowe nr. tel. 61 6474341, 342, 343, 344,
- sprawy czynszowe nr tel. 61 6474358,
- sprawy zadłużeń objętych postępowaniem sądowym nr tel. 61 6474339.

 

 

W miesiącu czerwcu 2021r. w Punkcie Obsługi Mieszkańców udostępnia się kasę tylko w celu przyjmowania od Mieszkańców płatności za używanie lokali.
Kasa będzie czynna w następujących dniach i godzinach:

 

11 czerwca          9:00 – 11:00
14 czerwca        13:00 – 15:00  
15 czerwca          9:00 – 11:00
16 czerwca          9:00 – 11:00
17 czerwca          9:00 – 11:00

 

 

Kontakt z Administracją Osiedla Łazarz:
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Telefonicznie: Sekretariat 61 6474280
Dział Techniczny: 61 6474 282
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dział Eksploatacji: 61 6474 284

 

Kontakt z Administracją Osiedla Raszyn:
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Telefonicznie: Sekretariat 61 6474240
Dział Techniczny: 61 6474 241/242
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Administracja: 61 6474 246/247

 

Kontakt z Administracją Osiedla im. C. Ratajskiego:
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Telefonicznie: Sekretariat 61 6474220
Dział Techniczny: 61 6474 223-225

 

Kontakt z Administracją Osiedla im. M. Kopernika:
Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Telefonicznie: Sekretariat 61 6474260
Dział Techniczny: 61 6474 266
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dział Eksploatacji: 61 6474 263/268

Informacja nt. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Informujemy, że Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (ZM GOAP) od 1 stycznia 2021 roku podwyższa stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkanych. Mieszkańcy domów wielorodzinnych zapłacą 25 zł od osoby, a jednorodzinnych – 28 zł.
Według ZM GOAP zmiana opłaty podyktowana jest znacznym wzrostem kosztów utrzymania systemu – przede wszystkim kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów. Inne istotne powody to wzrost ilości produkowanych odpadów, zwiększenie zakresu usług skierowanych do mieszkańców i wprowadzenie kolejnych zmian przepisów prawa krajowego, do których realizacji zobligowane są wszystkie gminy i związki.

Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych

obowizkowa segregacja 1.09.2020r

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w związku z decyzjami PKO Banku Polskiego SA z dniem 1.10.2020 roku pobierane będą opłaty od wpłat gotówkowych na konta Spółdzielni w Oddziałach i Agencjach PKO BP SA zgodnie z taryfą opłat i prowizji banku.

Nowa taryfa dla ciepła sieciowego od 1 sierpnia 2020 roku

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu informuje, że od 1 sierpnia 2020 roku przez firmę Veolia Energia Poznań S.A. zostanie wprowadzona nowa taryfa dla ciepła sieciowego, zatwierdzona decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.19.2020.ASz1 z dnia 17 lipca 2020 r. i opublikowana w Biuletynie Branżowym URE z dnia 17 lipca 2020 r. Nr 192 (535).

 

Wprowadzana podwyżka cen ciepła, jak twierdzi firma Veolia, wynika w głównym stopniu ze wzrostu cen wytwarzania ciepła (12,7% w stosunku do roku poprzedniego), co związane jest przede wszystkim ze wzrostem cen paliw (dla Veolii było to ok. 30% w ostatnich 2 latach) oraz wzrostem kosztu zakupu obowiązkowych uprawnień do emisji CO2 (dla Veolii w ostatnich 2 latach był to wzrost czterokrotny). Wzrost stawki za usługi przesyłowe dla ciepła dostarczanego z miejskiej sieci cieplnej wynosi średnio 3,2%, co oznacza powrót do stawek stosowanych przez Veolię w roku 2018.

  

Nowe ceny i stawki opłat (netto) (od 1.08.2020 r.)
dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej zawiera poniższa tabela:

  ceny Veolia_01_08_2020

 

Nowa taryfa dla ciepła spowodowała znaczny wzrost cen ciepła przeznaczonego na cele centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

 

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa 'Grunwald" w Poznaniu informuje, że z dniem 1 października 2020 roku zostaną wprowadzone stosowne zmiany w opłatach za przygotowanie CWU (ciepłej wody), natomiast korekta opłat zaliczkowych za ogrzewanie mieszkań zostanie wprowadzona wraz z rozpoczęciem sezonu grzewczego.


Informacja dot. Klubów Osiedlowych

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu informuje, że w związku ze zniesieniem na terenie kraju części ograniczeń związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wznawia w ograniczonym zakresie z dniem 8 czerwca 2020r. w Klubach Osiedlowych zajęcia z udziałem mieszkańców, z zachowaniem wymogów sanitarnych.

 

Klub Krąg, 60-222 Poznań ul. Dmowskiego 37

tel. 61 6474 288

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Klub Raszyn, 60-103 Poznań ul. Rynarzewska 9

tel. 61 8610 884

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Klub Rondo, 60-357 Poznań ul. Przybyszewskiego 56

tel. 61 8615 804

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Klub Kopernik, 60-159 Poznań ul. Galileusza 8

tel. 61 6474 271

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Poradnik "6 zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa"

goap poradnik

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem

plakat informacyjny dot. koronawirusa

Komunikat ws. dostępu do miejsc gromadzenia odpadów

 

Związek Międzygminny GOAP w imieniu firm odbierających odpady komunalne zwraca się z prośbą, by zamykane na klucz miejsca gromadzenia odpadów pozostawić tymczasowo otwarte i zabezpieczyć przed zamknięciem przez mieszkańców i użytkowników. Apel kierowany jest do wszystkich, w szczególności jednak do zarządców nieruchomości wielorodzinnych, spółdzielni oraz przedsiębiorstw, gdzie odpady odbierane są bezpośrednio z miejsca gromadzenia odpadów. W tej wyjątkowej sytuacji - zagrożenia epidemiologicznego - ciągłość realizacji usługi, a więc bezpieczeństwo sanitarne mieszkańców objętych działalnością Związku, jest zależna od kondycji zdrowotnej oraz możliwości świadczenia pracy przez pracowników odbierających odpady komunalne.

Zakupy dla seniorów

zakupy dla seniorow

Komunikat

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald” w Poznaniu informuje, że w związku z koronawirusem zamyka dla interesantów z dniem 13.03.2020r. biura Zarządu (w tym kasę) oraz Administracje Osiedli.

Prosimy o zgłaszanie i załatwianie wszelkich spraw wyłącznie telefonicznie lub internetowo - do odwołania.

 

Adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Telefonicznie:   Sekretariat  61 6474204
Dział Techniczny: 61 6474311 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dział Członkowsko-Mieszkaniowy: 61 6474341-344 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Zespół Radców Prawnych: 61 6474307 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.
Dział Czynszów: 61 6474358 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

Dział Spraw Pracowniczych: 61 6474310 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Za okres zamknięcia kasy nie będą pobierane odsetki za opóźnienia płatności czynszu.

 

Zarząd SM „Grunwald” w Poznaniu

Komunikat

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że w ślad za rekomendacją Urzędu Miasta Poznania dotyczącą wprowadzenia na terenie Miasta Poznania profilaktycznych działań przeciwko rozpowszechnianiu się koronawirusa, w Spółdzielni zostały zawieszone do odwołania wszystkie zajęcia oraz imprezy zaplanowane w placówkach osiedlowych.
Jednocześnie, celem zapewnienia wspólnego bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania Spółdzielni, Zarząd zwraca się do Państwa z prośbą o ograniczenie osobistych kontaktów w biurach Spółdzielni.
Proponujemy, aby wszelkie bieżące sprawy związane z funkcjonowaniem Spółdzielni załatwiali Państwo telefonicznie lub drogą e-mailową.

Przebudowa Rynku Łazarskiego

Poniżej podajemy treść informacji przesłanej przez Skanska SA (z częścią opisową i graficzną) w sprawie przebudowy Rynku Łazarskiego dot. planowanych robót, utrudnień oraz dojazdów do posesji dla mieszkańców.

 

rynek lazarski przebudowa

Jak segregować odpady

 

 

  goap jak segregowac             goap jak segregowac 2  

Zwolnienie z części opłat dla rodzin wielodzietnych

goap

Z dniem 1 października 2019r. wchodzą w życie zapisy Uchwały nr XLVII/247/2019 z dnia 8 lipca 2019r. Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącego rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny.
Każda z rodzin będzie płacić tylko za 5 osób. Każda 6 i kolejna osoba będąca członkiem rodziny wielodzietnej, będzie zwolniona z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczy rodzin wielodzietnych, o których mowa w ustawie o Karcie Dużej Rodziny w przypadku, jeśli odpady komunalne na nieruchomości są zbierane i odbierane w sposób selektywny. Zwolnieniem w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi objęte są rodziny wielodzietne ponad kwotę przekraczającą:
•    w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne – 70,00 zł;
•    w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne – 80,00 zł.
Do potwierdzenia zwolnienia potrzebne będzie podanie numerów Kart Dużej Rodziny. Uzyskanie zwolnienia będzie możliwe po złożeniu deklaracji.
W związku z powyższym od dnia 1 października 2019r. obowiązywać będzie nowy druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęty przez Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” Uchwałą nr XLVII/248/2019 z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Wspomniany druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie zamieszczony na stronie internetowej www.goap.org.pl we wrześniu 2019r.

 

W związku z powyższym prosimy mieszkańców Spółdzielni, których to dotyczy i którzy posiadają Kartę Dużej Rodziny, o zgłoszenie się do Administracji Osiedlowych.

Więcej artykułów…

 1. Informacja dot. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 2. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2019r.
 3. Realizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu
 4. Komunikat dot. zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy
 5. Czad, niewidoczny zabójca
 6. Warto segregować odpady
 7. Wyższe kary za brak segregacji śmieci
 8. Dla kogo dodatek mieszkaniowy
 9. Rozpoczęto sezon grzewczy 2018/2019
 10. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2018r.
 11. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
 12. Ubezpiecz mieszkanie z Uniqą
 13. Informacja BGK dotycząca przekształceń praw do lokali wybudowanych z udziałem środków z KFM
 14. 60 lat działalności Spółdzielni
 15. Przestroga
 16. Przerwa w dostawie energii cieplnej
 17. Wycinka drzewa
 18. Pismo dot. GOAP-u, skierowane do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Tomasza Lewandowskiego
 19. Informacja dot. możliwości dofinansowania do rachunków za wodę
 20. Informacja dotycząca zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni
 21. Pismo dot. GOAP-u, skierowane do Prezydenta Miasta Poznania p. Jacka Jaśkowiaka
 22. Protest przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne
 23. Prawidłowa wentylacja w mieszkaniu
 24. Dopłaty do rachunków za wodę i ścieki
 25. Pomoc mieszkaniowa
 26. Jak pozbyć się tzw. elektrośmieci
 27. Krajowy Rejestr Długów
 28. Zryczałtowany dodatek energetyczny
 29. Warunki zapewnienia dostępu telekomunikacyjnego
 30. Biuro Obsługi Klienta ZM GOAP – zmiana lokalizacji
 31. Miejsca w garażu na sprzedaż/wynajem
 32. Wentylacja pomieszczeń
 33. Zasady użytkowania piecyków gazowych
 34. Antosia i inne dzieci z Grunwaldu mogą być spokojne
 35. Spółdzielnia z pozytywnym skutkiem odwołała się od zmiany opłat za użytkowanie wieczyste
 36. Spór o przekształcenie prawa do lokalu rozstrzygnięty
 37. ustawa śmieciowa - artykuł
 38. Nowe porządki w "ustawie śmieciowej".
 39. Artykuł Domy Spółdzielcze 06-2014
 40. Spółdzielnie przeciw "ustawie śmieciowej"
 41. Informacja o eksmisjach do lokali socjalnych
 42. Spółdzielnia Mieszkaniowa "Grunwald" w Poznaniu ma już 55 lat
 43. Podatek od nieruchomości
 44. Szybka informacja o awarii
 45. Prezydent RP Bronisław Komorowski patronem honorowym MRS w Polsce
 46. Międzynarodowy Rok Spółdzielczości
 47. Ustawa śmieciowa
 48. Targi Mieszkań i Domów
 49. Warto przeczytać
 50. Mocny głos sprzeciwu