Godziny otwarcia

Kancelaria

poniedziałek - piątek 7:30-14:30

Kasa

 

poniedziałek  12:00-16:00

wtorek - czwartek  10:00-14:00
piątek nieczynne


Dział Czynszów

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek - czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Dział Członkowski

poniedziałek  12:00-16:30
wtorek-czwartek 10:00-14:00
piątek zamknięte dla mieszkańców

Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 

Dyżury służbowe w dniach 23-24.09.2023 r.

Wykaz dyżurów służbowych w poszczególnych Osiedlach 
 
OSIEDLE ŁAZARZ
Konserwatorzy

instalator wod-kan.

501 327 918

elektryk 501 037 856
Kierownictwo
technik 501 326 359
OSIEDLE RASZYN
Konserwatorzy

instalator wod-kan.

instalator wod-kan. MPGM S.A.

603 989 979

61 639 72 38/39/40

elektryk MPGM S.A. 61 639 72 38/39/40

Kierownictwo

                            mistrz 609 212 474
OSIEDLE IM. C. RATAJSKIEGO
Konserwatorzy
instalator wod-kan. 697 530 337
elektryk 669 484 686
Kierownictwo
inspektor 691 878 717

OSIEDLE IM. M. KOPERNIKA

Konserwatorzy
instalator wod-kan. 667 959 939
elektryk 609 939 850
Kierownictwo
majster 661 575 757

Dyżur konserwatorów i kierownictwa jest dyżurem domowym.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 691 878 717

Informacja od Inea Sp. z o.o. dotycząca części umów.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald" w Poznaniu informuje, że Spółdzielnia otrzymała od Inea Sp. z o.o. informację dotyczącą konieczności aktualizacji części umów na świadczenie usług telewizyjnych. Z informacji tej dowiadujemy się, że w najbliższym czasie niektórzy z Państwa otrzymają pismo powiadamiające o rozwiązaniu umowy zawartej na dotychczasowych warunkach. Po otrzymaniu takiego listu należy skontaktować się z Inea w celu ewentualnego podpisania umowy na nowych warunkach.

 

pismo inea-1

 


 

Przygotowanie do sezonu grzewczego 2023/24

W związku z rozpoczętymi przygotowaniami do zbliżającego się sezonu grzewczego, Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Grunwald” w Poznaniu zwraca się z prośbą do wszystkich lokatorów o maksymalne otwarcie zaworów termostatycznych przy wszystkich grzejnikach w mieszkaniu. Zawory powinny zostać w tej pozycji do czasu rozpoczęcia sezonu grzewczego.

W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek przecieku lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu instalacji c.o. prosimy o powiadomienie Działu Technicznego danego Osiedla.

Petycja - odpowiedź MKiŚ

 

Szanowni Państwo,
 
Niniejszym publikujemy odpowiedź na petycję w sprawie wprowadzenia przepisów prawnych w zakresie pułapu rekompensowanych cen ciepła sieciowego dla odbiorców mieszkaniowych, skierowaną do pani minister Anny Moskwa – Ministerstwo Klimatu i Środowiska dnia 24.04.2023 r.
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
   Grunwald" w Poznaniu
odpowiedz mkis

 

Ulga termomodernizacyjna w PIT

 

Ulga termomodernizacyjna jest rozwiązaniem dedykowanym właścicielom oraz współwłaścicielom domów jednorodzinnych.

 

ulga termo

Podziękowanie Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP

Podziękowanie dla Pana Senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego.

 

zr sm

Zmiana taryf dla ciepła sieciowego

Informujemy, że od 1 maja 2023 roku Veolia Energia Poznań S.A. wprowadziła nowe taryfy dla ciepła sieciowego, zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Z przeprowadzonej analizy wynika, że wzrost kosztów zakupu ciepła sieciowego wynosi ok. 4,8%.
Wyżej wymienione taryfy zmieniają zatwierdzone i opublikowane w grudniu 2022 roku taryfy, które miały obowiązywać od dnia 1 maja 2023 roku z efektem obniżającym koszty zakupu ciepła sieciowego o ok. 20 %. Niestety, w połowie kwietnia br., krótko przed wejściem ich w życie, taryfy te zostały zmienione wprowadzając podwyżkę opisaną powyżej.
Nowe ceny i stawki opłat (netto) obowiązujące od 1 maja 2023 roku dla odbiorców zasilanych z miejskiej sieci cieplnej zawiera poniższa tabela:

 

 taryfy veolia 2023

W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald" w Poznaniu zdecydowała o nie podnoszeniu opłat/zaliczek na centralne ogrzewanie i utrzymaniu ich na obecnym poziomie, konieczne jednak będzie wprowadzenie od 1 lipca 2023 r. stosownych zmiany w opłatach/zaliczkach za przygotowanie CWU (ciepłej wody użytkowej).
    Jednocześnie aby możliwie zminimalizować niezależny od Spółdzielni wzrost kosztów centralnego ogrzewania Zarząd podjął decyzję o obniżeniu współczynnika prognozowanych warunków pogodowych z 15% na 10%. Nowa wysokość współczynnika zostanie uwzględniona podczas ustalania zaliczek/opłat przy rozliczeniach kosztów c.o. dokonywanych po 1 lipca 2023 roku.

W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

notatka-terminale

Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald" w Poznaniu informuje o zakończeniu z dniem 19 maja 2023 r. ogrzewania wszystkich budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 2023

Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w kwietniu 2023 r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach w dniach 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 kwietnia 2023 r. zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części wzięło udział 555 członków i pełnomocników członków, tj. 3,64% Członków Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały rozpatrzone, uchwały podjęte, wybory do Rady Nadzorczej przeprowadzone, co zostało stwierdzone przez obradującą w dniu 4 maja 2023 r. Komisję Wspólną dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w skład której weszli przewodniczący, sekretarze danej części, która dokonała obliczenia głosów, w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.


Czytaj więcej...

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

 

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ.

 

swiadectwo char energ

Petycja - informacja

 

Szanowni Państwo,

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Grunwald" w Poznaniu informuje, że w dniu 24 marca 2023 r. zebrane Petycje w sprawie rekompensaty za ciepło systemowe zostały spakowane i wysłane Pocztą Polską do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie. Łącznie zebraliśmy 1870 podpisów pod petycją.

 

W tym miejscu pragniemy podziękować Państwu za tak wielkie zainteresowanie petycją oraz za zebrane podpisy.

O ewentualnych działaniach Ministerstwa będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

 

 

                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                          Grunwald" w Poznaniu

 

Wielkopolska: do urzędów skarbowych wpłynęło już milion PIT-ów za 2022 rok

 

Wielkopolska: do urzędów skarbowych wpłynęło już milion PIT-ów za 2022 rok

 

kas-pit3

Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

 

Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

 

kas-pit2 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu – działając w oparciu o art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni – uprzejmie zawiadamia, że zwołuje w dniach od 12.04.- 25.04.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach, zgodnie z postanowieniem § 126 ust. 3 Statutu oraz podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W danej części Walnego Zgromadzenia może brać udział Członek Spółdzielni osobiście (albo przez pełnomocnika), zaliczony przez Radę Nadzorczą do tej części.

 

Czytaj więcej...

Więcej artykułów…

 1. Petycja
 2. Komunikat dotyczący podatku PIT
 3. Informacja o stawkach za C.O.
 4. Veolia taryfa CO
 5. Ogłoszenie o przetargu - ul. Arciszewskiego 29/43
 6. Komunikat w sprawie oświadczeń dot. limitu zużycia energii elektrycznej
 7. Ogłoszenie o przetargu - ul. Pogodna 60/13
 8. Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023
 9. Zbiórka elektrycznych śmieci
 10. Nowe taryfy za co i cwu
 11. Lokale biurowe przy ul. Kaczej 17 do wynajęcia
 12. Komunikat dot. deklaracji CEEB
 13. Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 14. Komunikat
 15. Zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022
 16. Komunikat
 17. Nowa taryfa dla ciepła sieciowego od 1 lipca 2021 roku
 18. Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online
 19. Informacja
 20. Informacja nt. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 21. Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych
 22. Informacja dot. Klubów Osiedlowych
 23. Poradnik "6 zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa"
 24. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
 25. Komunikat ws. dostępu do miejsc gromadzenia odpadów
 26. Zakupy dla seniorów
 27. Komunikat
 28. Komunikat
 29. Przebudowa Rynku Łazarskiego
 30. Jak segregować odpady
 31. Zwolnienie z części opłat dla rodzin wielodzietnych
 32. Informacja dot. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 33. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2019r.
 34. Realizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu
 35. Komunikat dot. zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy
 36. Czad, niewidoczny zabójca
 37. Warto segregować odpady
 38. Wyższe kary za brak segregacji śmieci
 39. Dla kogo dodatek mieszkaniowy
 40. Rozpoczęto sezon grzewczy 2018/2019
 41. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2018r.
 42. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
 43. Ubezpiecz mieszkanie z Uniqą
 44. Informacja BGK dotycząca przekształceń praw do lokali wybudowanych z udziałem środków z KFM
 45. 60 lat działalności Spółdzielni
 46. Przestroga
 47. Przerwa w dostawie energii cieplnej
 48. Wycinka drzewa
 49. Pismo dot. GOAP-u, skierowane do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Tomasza Lewandowskiego
 50. Informacja dot. możliwości dofinansowania do rachunków za wodę