Osiedle im. C. Ratajskiego

Osiedle im. M. Kopernika

Godziny otwarcia

KASA

Poniedziałek  12:00-16:00

Wtorek- Czwartek  10:00-14:00
Piątek nieczynne

Dział Czynszów
Poniedziałek  12:00-16:30
Wtorek-Czwartek 10:00-14:00
Piątek zamknięte dla mieszkańców

Dział Członkowski
Poniedziałek  12:00-16:30
Wtorek-Czwartek 10:00-14:00
Piątek zamknięte dla mieszkańców

Zaprzyjaźnieni

 

 

 

 

 

 

 

 cooperatives logoamale

 

 spoldzielczosc

 

 

Dyżury służbowe w dniach 03-04.06.2023r.

Wykaz dyżurów służbowych w poszczególnych Osiedlach 
 
OSIEDLE ŁAZARZ
Konserwatorzy

instalator

501 327 591

elektryk 501 037 856
Kierownictwo
z-ca kierownika 503 074 873
OSIEDLE RASZYN
Konserwatorzy

instalator

instalator wod. - kan. MPGM S.A.

603 989 979

61 639 72 38/39/40

elektryk MPGM S.A. 61 639 72 38/39/40

Kierownictwo

                            inspektor 536 339 222
OSIEDLE IM. C. RATAJSKIEGO
Konserwatorzy
instalator wod. - kan. 723 273 222
elektryk 661 655 122
Kierownictwo
inspektor 691 878 717

OSIEDLE IM. M. KOPERNIKA

Konserwatorzy
instalator wod. - kan. 667 959 939
elektryk 609 939 850
Kierownictwo
mistrz 661 575 757

Dyżur konserwatorów i kierownictwa jest dyżurem domowym.

Normal 0 21 false false false MicrosoftInternetExplorer4 691 878 717

W urzędzie skarbowym zapłacisz kartą płatniczą

notatka-terminale

Zakończenie sezonu grzewczego 2022/2023

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu informuje o zakończeniu z dniem 19 maja 2023 r. ogrzewania wszystkich budynków będących w zasobach Spółdzielni.

Informacja o Walnym Zgromadzeniu 2023

Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w kwietniu 2023 r.


Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu zawiadamia, że stosownie do postanowień art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni zwołał Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach w dniach 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 24, 25 kwietnia 2023 r. zgodnie z podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą Spółdzielni, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W Walnym Zgromadzeniu podzielonym na części wzięło udział 555 członków i pełnomocników członków, tj. 3,64% Członków Spółdzielni.

 

Zarząd Spółdzielni informuje, że wszystkie sprawy objęte porządkiem obrad zostały rozpatrzone, uchwały podjęte, wybory do Rady Nadzorczej przeprowadzone, co zostało stwierdzone przez obradującą w dniu 4 maja 2023 r. Komisję Wspólną dla wszystkich części Walnego Zgromadzenia, w skład której weszli przewodniczący, sekretarze danej części, która dokonała obliczenia głosów, w oparciu o protokoły Komisji Skrutacyjnych poszczególnych części Walnego Zgromadzenia.


Czytaj więcej...

Świadectwo Charakterystyki Energetycznej

 

INFORMACJA W SPRAWIE ŚWIADECTW CHARAKTERYSTYKI
ENERGETYCZNEJ.

 

swiadectwo char energ

Petycja - informacja

 

Szanowni Państwo,

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu informuje, że w dniu 24 marca 2023 r. zebrane Petycje w sprawie rekompensaty za ciepło systemowe zostały spakowane i wysłane Pocztą Polską do siedziby Ministerstwa Klimatu i Środowiska w Warszawie. Łącznie zebraliśmy 1870 podpisów pod petycją.

 

W tym miejscu pragniemy podziękować Państwu za tak wielkie zainteresowanie petycją oraz za zebrane podpisy.

O ewentualnych działaniach Ministerstwa będziemy Państwa informować w kolejnych komunikatach.

 

 

                                                                                                                                   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                          "Grunwald" w Poznaniu

 

Wielkopolska: do urzędów skarbowych wpłynęło już milion PIT-ów za 2022 rok

 

Wielkopolska: do urzędów skarbowych wpłynęło już milion PIT-ów za 2022 rok

 

kas-pit3

Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

 

Historia złożonych deklaracji – nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

 

kas-pit2 

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu

ZAWIADOMIENIE

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu – działając w oparciu o art. 83 ust. 2 i 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz §§ 113 i 115 ust. 1 Statutu Spółdzielni – uprzejmie zawiadamia, że zwołuje w dniach od 12.04.- 25.04.2023 r. Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni w 9 częściach, zgodnie z postanowieniem § 126 ust. 3 Statutu oraz podziałem dokonanym przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu wniosków Rad Osiedli.
W danej części Walnego Zgromadzenia może brać udział Członek Spółdzielni osobiście (albo przez pełnomocnika), zaliczony przez Radę Nadzorczą do tej części.

 

Czytaj więcej...

Petycja

 

Szanowni Państwo.

 

Znaczne podwyżki cen ciepła, jakie wprowadziła VEOLIA S.A. dotkliwie dotykają mieszkańców Spółdzielni, sprawiają, że Państwa stabilizacja finansowa została mocno nadwyrężona.

O ile władze centralne dokonały bezpośrednich rekompensat dla indywidualnych gospodarstw przede wszystkim do węgla i gazu ziemnego to całkowicie pominięto odbiorców zbiorowych ciepła sieciowego (czyli Państwa). Maksymalny pułap podwyżek możliwy do wprowadzenia przez ciepłownie (40%) został ustalony na takim poziomie, że faktyczna ochrona indywidualnych użytkowników jest fikcją, a skutek jedynie propagandowy. Rekompensata z tego tytułu przysługuje jedynie dostawcy ciepła.
Wysokie ceny energii cieplnej zmuszają Spółdzielnie do rozpoczęcia kolejnej akcji służącej ochronie naszych mieszkańców. Wyrażamy przekonanie, że tylko zbiorowym wysiłkiem oraz solidarnym działaniem możemy osiągnąć zamierzone i sprawiedliwe cele. W związku z tym informujemy, że na stronie Spółdzielni Mieszkaniowej ”Grunwald” w Poznaniu (www.grunwald.pl) oraz w Administracjach Osiedli dostępny jest wzór petycji, apelujemy o jej podpisanie oraz dostarczenie do Administracji Osiedli w nieprzekraczalnym terminie  do 17 marca 2023 r.
Spółdzielnia informuje, że Państwa dane osobowe wykorzystywane będą tylko i wyłącznie w celach  dotyczących petycji.

   

Z poważaniem   

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
         ”Grunwald” w Poznaniu

 

 

 petycja1

Komunikat dotyczący podatku PIT

 

Twój e-PIT czeka na Ciebie w e-Urzędzie Skarbowym

 

kas-pit1

Informacja o stawkach za C.O.

zmiana co

Veolia taryfa CO

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald" w Poznaniu informuje, że od 27 grudnia 2022 roku przez firmę Veolia Energia Poznań S.A. zostaną wprowadzone nowe taryfy dla ciepła sieciowego, zatwierdzone decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OPO.4210.74.2022.ASz1 z dnia 12 grudnia 2022 r. i opublikowane w Biuletynie Branżowym URE z dnia 12 grudnia 2022 r. Nr 808 (2068). W wyniku zmian taryf nastąpi średni wzrost cen ciepła o 32,32%.

 

 veolia1

 

 

Pragniemy również zaznaczyć, że Rządowa Tarcza Inflacyjna obniżająca podatek VAT za energię cieplną do wysokości 5% przestanie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r., dlatego też podatek VAT za energię cieplną będzie wynosił 23%.   
W związku z powyższym Spółdzielnia Mieszkaniowa „Grunwald" w Poznaniu informuje, że w styczniu 2023 roku zostaną wprowadzone stosowne zmiany w opłatach i zaliczkach za ogrzewanie mieszkańi przygotowanie CWU (ciepłej wody użytkowej).

 

Ogłoszenie o przetargu - ul. Arciszewskiego 29/43

 

   Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu ogłasza przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie i zbycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego nr 43 położonego w Poznaniu przy ul. Arciszewskiego 29 o powierzchni użytkowej 29,60 m².

 

001                                          002

 


Komunikat w sprawie oświadczeń dot. limitu zużycia energii elektrycznej

 

Szanowni Państwo,


w związku z wejściem w życie Ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku informujemy, że:


Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub posiadające Kartę Dużej Rodziny w celu otrzymania wyższego limitu zużycia energii elektrycznej powinny złożyć do swojego dostawcy energii stosowne oświadczenie, którego wzór jest dostępny na stronie dostawcy lub w Biurze Obsługi Klienta dostawcy.

Więcej artykułów…

 1. Ogłoszenie o przetargu - ul. Pogodna 60/13
 2. Rozpoczęcie sezonu grzewczego 2022/2023
 3. Zbiórka elektrycznych śmieci
 4. Nowe taryfy za co i cwu
 5. Lokale biurowe przy ul. Kaczej 17 do wynajęcia
 6. Komunikat dot. deklaracji CEEB
 7. Komunikat Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP
 8. Komunikat
 9. Zakończenie sezonu grzewczego 2021/2022
 10. Komunikat
 11. Nowa taryfa dla ciepła sieciowego od 1 lipca 2021 roku
 12. Sprawy z urzędem skarbowym załatwiaj online
 13. Informacja
 14. Informacja nt. zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 15. Obowiązkowa segregacja odpadów komunalnych
 16. Informacja dot. Klubów Osiedlowych
 17. Poradnik "6 zasad postępowania z odpadami w czasie pandemii koronawirusa"
 18. Podstawowe zasady bezpieczeństwa w walce z koronawirusem
 19. Komunikat ws. dostępu do miejsc gromadzenia odpadów
 20. Zakupy dla seniorów
 21. Komunikat
 22. Komunikat
 23. Przebudowa Rynku Łazarskiego
 24. Jak segregować odpady
 25. Zwolnienie z części opłat dla rodzin wielodzietnych
 26. Informacja dot. podwyżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 27. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2019r.
 28. Realizacja ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów w Spółdzielni Mieszkaniowej „Grunwald” w Poznaniu
 29. Komunikat dot. zapobiegania chorobom zakaźnym przenoszonym na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy
 30. Czad, niewidoczny zabójca
 31. Warto segregować odpady
 32. Wyższe kary za brak segregacji śmieci
 33. Dla kogo dodatek mieszkaniowy
 34. Rozpoczęto sezon grzewczy 2018/2019
 35. Informacja o Walnym Zgromadzeniu, zorganizowanym w maju 2018r.
 36. Klauzule informacyjne o przetwarzaniu danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej "Grunwald" w Poznaniu
 37. Ubezpiecz mieszkanie z Uniqą
 38. Informacja BGK dotycząca przekształceń praw do lokali wybudowanych z udziałem środków z KFM
 39. 60 lat działalności Spółdzielni
 40. Przestroga
 41. Przerwa w dostawie energii cieplnej
 42. Wycinka drzewa
 43. Pismo dot. GOAP-u, skierowane do Zastępcy Prezydenta Miasta Poznania p. Tomasza Lewandowskiego
 44. Informacja dot. możliwości dofinansowania do rachunków za wodę
 45. Informacja dotycząca zmiany na stanowisku Prezesa Zarządu Spółdzielni
 46. Pismo dot. GOAP-u, skierowane do Prezydenta Miasta Poznania p. Jacka Jaśkowiaka
 47. Protest przeciwko nałożeniu na właścicieli nieruchomości obowiązku zakupu i czyszczenia pojemników na odpady biodegradowalne
 48. Prawidłowa wentylacja w mieszkaniu
 49. Dopłaty do rachunków za wodę i ścieki
 50. Pomoc mieszkaniowa