Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza składa się z członków wybranych przez Walne Zgromadzenie w częściach, spośród członków Spółdzielni na okres 3. letniej kadencji, obejmującej lata 2019 - 2022.

 

Skład Rady Nadzorczej
1.
 Borucka Urszula  przedstawiciel Osiedla Raszyn
2.
 Czajka Helena  przedstawiciel Osiedla Łazarz
3.
 Fiałkowska Danuta

 przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego

4.
 Gierszewska Ludomiła  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
5.
 Jakubiak Maria  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
6.

 Kędziora Anita

 przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
7.
 Kuleczka Miron  przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
8.
 Maćkowiak Mirosława  przedstawiciel Osiedla Raszyn
9.
 Michalak Przemysław  przedstawiciel Osiedla Raszyn
10.
 Rybacki Tomasz  przedstawiciel Osiedla Łazarz
11.

 Skoniecka - Pawłowska

 Małgorzata

 przedstawiciel Osiedla Raszyn
12.
 Szłapiński Andrzej  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
13.

 Trzebiński Paweł

 przedstawiciel Osiedla im. C. Ratajskiego
14.
 Wilczyński Olech  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika
15.
 Wośkowiak Wojciech  przedstawiciel Osiedla Łazarz
16.
 Zatoń Ryszard  przedstawiciel Osiedla im. M. Kopernika

 

 

 

W strukturze organizacyjnej Rady Osiedla funkcjonują następujące komisje stałe:

 

Komisja Rewizyjna
1.
Tomasz Rybacki przewodniczący
2.
Maria Jakubiak sekretarz
3. Danuta Fiałkowska członek
4.
Mirosława Maćkowiak członek
5. Ryszard Zatoń członek

 

Komisja Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi
1.
Małgorzata Skoniecka - Pawłowska przewodnicząca
2.
Ludomiła Gierszewska sekretarz
3.
Helena Czajka członek
4.
Miron Kuleczka członek

 

Komisja Inwestycyjna
1.
Miron Kuleczka przewodniczący
2.
Olech Wilczyński sekretarz
3. Wojciech Wośkowiak członek

 

Komisja Społeczno - Samorządowa
1.
Andrzej Szłapiński przewodniczący
2. Urszula Borucka sekretarz
3. Helena Czajka członek
4. Przemysław Michalak członek
5. Paweł Trzebiński członek

 

 

Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółdzielni został wybrany podczas posiedzenia plenarnego w dniu 3 czerwca 2019r. Andrzej Szłapiński.

 

Przewodniczący Rady Nadzorczej przyjmuje mieszkańców w sprawach skarg i wniosków w siedzibie Spółdzielni przy ul. Grunwaldzkiej 21, VII ptr., pok. 710, w pierwszy poniedziałek m-ca, w godz. od 15:30 do 16:30.

Sekretariat Rady Nadzorczej tel. 61 6474 316.